Tehnilised tingimused

Kuna Reklaamprint OÜ osutab trükiteenust, s.t. kujundustöid ei tee, siis palume arvestada järgmiste tingimustega:

Sobivaim trükifaili formaat meile saatmiseks on trükivalmis komposiit-pdf, mille tegemiseks on kasutatud PDF/X-1a:2001 standardit ja Acrobat Distillerit. Sobivad ka kujundusfailid CorelDraw-s, kuid sel juhul palun jälgida, et oleks lisatud kasutatud fondid jm. Palume arvestada, et Microsoft-i tarkvara (Word, Excel, Powerpoint, Publisher) ei ole mõeldud trükiettevalmistuseks.

  • Et tagada piltide head kvaliteeti, on soovitav kasutada pilte resolutsiooniga 300 dpi
  • Kujundus peab vastama tellimuses esitatud mõõtudele, asuma lehe keskel ja on soovitavalt ilma lõikemärkideta
  • Selleks, et vältida võimalikke vigu, soovitame tellida proovitrüki

Failid kujundusega saab saata e-postiaadressile reklaamprint@gmail.com või tuua andmekandjal Reklaamprindi kontorisse. Kujundust puudutavate soovidega võite pöörduda meie koostööpartner Andre Reklaam OÜ poole, e-postiaadressiga andre@andrereklaam.ee.